– om følelsesmæssigt nærvær og mod

Den allestedsnærværende og ensidige insisteren på lykke og såkaldt positive følelser skaber fraværende mennesker på flugt fra sig selv og verden, som den er. Der er ikke noget i vejen med at forholde sig lyst til mange ting, men i stedet for at prise positivitet, bør vi forholde os til følelsesmæssig sandhed. Kun på den måde kan vi blive nærværende i vores eget liv.

Den måde vi håndterer vores følelser på, har indflydelse på vores handlinger, karrierer, relationer, sundhed og velvære. Alle følelser er med til at vise os, hvad der betyder noget.

På linket nederst kan du høre Psykolog Susan David tale om følelsesmæssig  smidighed. Her er først et referat med min fortolkning af oplægget – God fornøjelse!

Den måde vi forholder os til vores indre liv; vores tanker, følelser og historie har indflydelse på alle områder af livet. Den måde vi elsker på, leder på, er forældre på og lever på.

Den gængse måde at se følelser på, som enten positive eller negative, gode eller dårlige, er rigid. Rigiditet i mødet med en kompleks verden er uhensigtsmæssig.

Vi har brug for højere grad af smidighed for at opnå modstandskraft og trivsel. Hvis vi kun deler vores behagelige følelser og lykkelige omstændigheder og nægter at se andet i øjnene, bliver vi ensomme med det, som er svært – og fremmede for os selv. Det kan føre til handlinger hvis primære formål er at dulme, undgå og fornægte.

1/3 af os dømmer os selv for at have ”dårlige” følelser eller vi forsøger aktivt at skubbe dem væk og holde dem i baggrunden. Vi gør det også overfor børn, når vi med det samme forsøger at finde løsninger i stedet for at se følelserne som værdifulde og naturlige.

Normale, naturlige følelser ses som gode eller dårlige og det at være positiv er blevet en ny form for moralsk korrekthed. Vi bliver hele tiden fortalt, at vi skal være positive, selv ved svære sygdomsforløb. Eller vi får at vide at vi ikke skal være vrede. Det er positivitetens tyranni og det er uvenligt, grusomt og ineffektivt.

Forskning viser, at når følelser undertrykkes eller ignoreres, vokser de sig stærkere, med det resultat, at de styrer dig uden at du ved af det. Når vi skubber såkaldt negative følelser bort og erstatter med falsk positivitet, mister vi vores evne til at håndtere livet som det er og forholder os kun til livet, som vi ønsker, det skal være.

  • Vi holder op med at prøve, så vi undgår at blive skuffede
  • Vi holder folk på afstand, så vi ikke bliver sårede
  • Vi giver op, så vi ikke mærker usikkerhed

Svære følelser er en del af vores kontrakt med livet. Du får ikke en meningsfuld karriere, skaber ikke en bedre verden og opfostrer ikke en familie uden at mærke stress og ubehag. Når du investerer i livet og lader dig engagere, kan du miste, fejle og blive afvist. Ubehag er prisen for adgang til et meningsfuldt liv.

Forhold dig ikke til hvad du bør føle, men i stedet hvad du faktisk føler. Det er vigtigt både at opleve, acceptere og identificere følelser korrekt, hvis vi skal finde kilden til dem. Følelser er data og informerer os om, hvad der betyder noget for os. Det betyder ikke, at vi skal gøre alt hvad vi føler. Vi har vores følelser – de har ikke os.

I stedet for f.eks. at sige: ”Jeg er vred” så prøv at lægge mærke til, at du føler vrede. Du er ikke følelsen. Du er den, som oplever følelsen.

Mod er ikke fravær af frygt. Det er at gå sammen med den mod det, som betyder noget.

Følelser – om de er store eller små, ubehagelige eller behagelige – gør dig hverken stærk eller svag, men det er afgørende hvordan du forholder dig til dem.

Livets skønhed er uadskilligt fra dets sårbarhed.

Klippet herunder er lidt langt i introen, men der kommer nogle gode pointer:

Psykolog Nørrebro