Lars Marcelin Nielsen

Psykolog og ekstern lektor

Jeg lægger stor vægt på, at symptomer ikke blot fjernes, men at et forløb medfører en personlig udvikling, som sikrer varige forandringer og en større følelse af tilfredshed og tilstedeværelse i livet.

Personlig udvikling

Hvad er personlig udvikling
Personlig udvikling foregår hele tiden og særligt i forbindelse med kriser, når noget går dig på, gør dig vred eller ked af det. Når vi bliver bevidste om processerne, har vi en ekstra mulighed for at udvikle os i den retning vi ønsker for vores liv.
Personlig udvikling leder til en udgave af dig selv, som du føler, er mere balanceret. Målet med personlig udvikling kan være øget selvindsigt, fornyelse af identitet, at du bliver i bedre stand til at se dine potentialer. Det kan være udvikling af styrker og at du får øje på nye muligheder og bliver i bedre stand til at virkeliggøre dine drømme.

Psykologsik fleksibilitet
Psykologisk fleksibilitet er et mål for den personlige udvikling. Ved at være fuldt bevidste og åbne overfor vores oplevelser og ved at være i stand til at handle i overensstemmelse med vores værdier, øges livskvaliteten. Vi bliver i bedre stand til at reagere hensigtsmæssigt på de udfordringer livet byder på. Livskvalitet er ikke fravær af ubehag, men en højere grad af vitalitet og oplevelse af mening og formål.

Regeleftersyn
Vi lever alle efter nogle mere eller mindre tydelige og mere eller mindre hensigtsmæssige regler, som er med til at styre vores dag og vores liv. De fleste af de regler har vi haft med os i mange år og de er blevet så naturlige, at vi slet ikke kan få øje på dem længere.
Vi har brug for regler og katagorier for at vi kan overskue verden, men reglerne kan også blive så ufleksible, at vores handlerum bliver indsnævret.
Personlig udvikling kan bestå af et regeleftersyn. Giver de regler du lever efter stadig mening, der hvor du er i livet nu? I personlig udvikling vil dine regler blive tydelige og udfordrede, så du kan træffe valg, der er i overensstemmelse med de værdier, du har.

Ønsker at bestille tid til en samtale så kan du
gøre det her så ring eller kontakt mig på mail

28 93 08 74
Skriv