Lars Marcelin Nielsen

Psykolog og ekstern lektor

Jeg lægger stor vægt på, at symptomer ikke blot fjernes, men at et forløb medfører en personlig udvikling, som sikrer varige forandringer og en større følelse af tilfredshed og tilstedeværelse i livet.

28 93 08 74
Skriv

Behandling

Ved siden af mit job i Kræftens Bekæmpelse, tilbyder jeg individuel terapi til dig som ønsker større livskvalitet og nærvær eller hvis du ønsker hjælp ved stress, angst, depression, sygdom, smerter og akut krise. Se mere under emner.  Desuden har jeg stor erfaring med hjælp til rygeafvænning, vægttab og andre livsstilsændringer.

Personlig udvikling

De fleste går til psykolog for at få løst et problem – andre vil gerne have en større afklaring med værdier og retning på tilværelsen.
Jeg lægger stor vægt på, at symptomer ikke blot fjernes, men at et forløb medfører en personlig udvikling, som sikrer varige forandringer og en større følelse af tilfredshed og tilstedeværelse i livet.

Metode

Jeg er efteruddannet i og modtager supervision indenfor tre retninger af psykoterapi: Kognitiv adfærdsterapi, ACT (acceptance and commitment therapy) og Metakognitiv terapi.

Følg os på

Min baggrund

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er ansat i Kræftens Bekæmpelse som projekt- og kursusleder. Her træner jeg sundhedspersonale i samtaleteknik og udvikler rådgivningskoncepter til kommuner, hospitaler og rådgivninger. Desuden har jeg i perioder haft samtaler med kræftpatienter.

Siden 2014 har jeg været tilknyttet Københavns Universitet som ekstern lektor. Her underviser jeg medicinstuderende i faget “Medicinsk psykologi” og tandlægestuderende i faget “stress, angst og kommunikation”.