Metakognitiv terapi

Bestil tid til en samtale

Særligt ved stress, angst og depression, giver det mening at indlede et forløb med metakognitiv terapi. Det medfører en hurtig lindring, så du kan komme videre med det, der betyder noget i dit liv.

Metakognitiv terapi (MKT)

Metakognitiv terapi (MKT) er en evidensbaseret terapiform, der er udviklet til behandling af psykiske lidelser, herunder angst, depression, OCD og PTSD. MKT er baseret på en teori om, at det ikke er selve de negative tanker eller følelser, der er årsagen til psykisk lidelse, men snarere den måde vi behandler disse tanker og følelser på.

MKT fokuserer på at hjælpe med at forstå den måde du tænker på – din mentale strategi – og vurdere nytten af tænkningen. Du lærer metakognitive færdigheder til at give slip på de strategier, som ikke er nyttige for dig. Metakognitive færdigheder er evnen til at tænke over og reflektere over ens eget forhold til tanker og følelser. MKT hjælper dig med at lære at identificere negative tankemønstre og ændre på dem. Det kan f.eks. være at lære at tage afstand fra negative tanker, frem for at bekæmpe eller undertrykke dem.

En af fordelene ved MKT er, at det er en kortvarig terapiform, der ofte blot varer 4-12 sessioner. MKT er også en terapiform, der kan bruges både individuelt og i gruppe. Forskning har vist, at MKT kan være lige så effektiv som andre mere traditionelle terapiformer, men med den fordel, at det kræver færre sessioner og kan føre til en hurtig bedring.

Jeg bruger MKT i min terapi, men vil ofte supplere med andre tilgange. Nogle gange kan mentale strategier være så vedholdende, at det giver mening med en forståelse på et dybere plan. Her er det hensigtsmæssigt at forstå og sætte de dele fri, som har hjulpet os gennem mange år. I den forbindelse kan IFS og ISTDP være nyttige tilgange, så der opnås langvarig udvikling og forbedret livskvalitet. Klik ind på de øvrige tilgange via forsiden eller bestil tid her. Du er også velkommen til at skrive en besked eller ringe for at høre mere om mulighederne.

Del dette, vælg din platform!

Ønsker at bestille tid til en samtale så kan du
gøre det her så ring eller kontakt mig på mail