Lars Marcelin Nielsen

Psykolog og ekstern lektor

Jeg lægger stor vægt på, at symptomer ikke blot fjernes, men at et forløb medfører en personlig udvikling, som sikrer varige forandringer og en større følelse af tilfredshed og tilstedeværelse i livet.

Smerte

At leve med smerter påvirker mange, hvis ikke alle, områder af tilværelsen og hvis du lever med kroniske smerter, oplever du måske, at du ikke formår at leve i overensstemmelse med det, som er vigtigt for dig.
Mange smertepatienter oplever at få depression og angst eller problemer med søvnen. Også kontakten med familie og venner kan blive besværeliggjort af smertetilstande; du kan opleve problemer med koncentration og hukommelse. Det kan være svært at passe et job og økonomien kan være påvirket.
Det er ikke alle smerter, vi kan komme af med – hverken de psykiske eller fysiske. Derfor er det vigtigt, at finde en måde, så smerterne ikke kommer til at dominere mere af tilværelsen og samværet med andre end højst nødvendigt.
Du kan få hjælp til at være med smerterne så størstedelen af din hverdag fyldes af aktivitet, der fremmer vitalitet og mod og lære at bryde de onde cirkler, som kan føre til inaktivitet og isolation.

Ønsker at bestille tid til en samtale så kan du
gøre det her så ring eller kontakt mig på mail

28 93 08 74
Skriv