Lars Marcelin Nielsen

Psykolog og ekstern lektor

Jeg lægger stor vægt på, at symptomer ikke blot fjernes, men at et forløb medfører en personlig udvikling, som sikrer varige forandringer og en større følelse af tilfredshed og tilstedeværelse i livet.

Undervisning og kurser

Kurser i rådgivningsfærdigheder tilbydes sundheds-professionelle, som arbejder med mennesker med en kronisk sygdom og med folk som skal ændre livsstil.

Kursernes tema kan være:
– Kognitiv adfærdsterapi
– ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
– Kollegial supervision
– Gruppedynamik
– Den motiverende samtale
– Løsningsfokuseret korttidsterapi
– Samtalen om sundhed og livsstil

Kurser og temadage sammensættes efter ønske og behov.

Ønsker du en mail eller opringning om tilbud
på et kurus så ring eller kontakt mig på mail

28 93 08 74
Skriv