Lars Marcelin Nielsen

Psykolog og ekstern lektor

Jeg lægger stor vægt på, at symptomer ikke blot fjernes, men at et forløb medfører en personlig udvikling, som sikrer varige forandringer og en større følelse af tilfredshed og tilstedeværelse i livet.

Supervision

Supervision tilbydes sundhedspersonale, som arbejder med kronisk syge, genoptræning, livsstilsændringer og terapi.

Temaer for supervisionen varierer efter behov og jeg tilstræber, at der både er faglig udvikling og fokus på hvordan hver enkelt bedst muligt kan trives med opgaverne.

I de svære udfordringer man støder på, er der ofte basis for vigtig læring. Hvis man i en god og anerkendende atmosfære, formår at udforske og lære sammen, kan det skabe fornyet glæde og dynamik i arbejdet med patienter og kolleger imellem.

Ønsker du en mail eller opringning om tilbud på supervision, så klik på kontakt eller skriv direkte

Ønsker du en mail eller opringning om tilbud
på supervision så ring eller kontakt mig på mail