Kan du blive lykkelig ved at tænke på en bestemt måde og ved at vælge at være positiv og gøre bestemte ting? Det er der nogle, der mener. Bagsiden af den tilgang er, at hvis du ikke er lykkelig, har du fejlet og du har kun dig selv at bebrejde (gæt om du bliver mere lykkelig af det).

Der er naturligvis nogle valg, som i højere grad end andre vil have tendens til at medføre lykke. Problemet er blot, at hvis vi træffer valgene med det ene formål at blive lykkelige, så vil lykken være mindre tilbøjelig til at følge med som bivirkning.

Spørgsmål du med fordel kan stille dig selv, er:

  1. Hvad er det for et menneske, jeg vil være?
    • Hvad er meningsfuldt og værdifuldt for mig*?
    • Hvad og hvem betyder noget for mig i mit liv?
  2. Hvordan ser mit liv ud, hvis jeg lever med svarene på ovenstående som bestræbelser – skridt for skridt i min hverdag?

* Eksempler på værdier: Ro, relationer, retfærdighed, familie, natur, anstændighed, ærlighed, autencitet, kultur, vedholdenhed, rejse, frihed, tryghed, loyalitet, mod, tolerence, kærlighed, udvikling, disciplin og mange, mange flere.

Værdier bør ikke forveksles med mål og projekter. Mål og projekter kan man blive færdig med. Værdier er relativt stabile overbevisninger, der som oftest er med os hele livet.

At gøre sit bedste for at leve i overensstemmelse med sine værdier skridt for skridt – det er bestræbelser, som vil føre til højere grad af velvære og hvis lykken på dage ikke viser sig, så er det ikke en fejl. Det er blot en del af det at være menneske, som møder modstand (kald det gerne problemer) og andre mennesker med andre værdier.

Svend Brinkmann har skrevet en artikel om stræben efter lykken. Han har i sine bøger og i flere artikler valgt nogle bud på værdier, som er værd at efterstræbe. Jeg tror på, at enhver gør klogt i at vægte, hvad der er værdifuldt for lige præcis denne. Det er Svend givetvis heller ikke uening i. Læs artikel fra Svend Brinkmann om at stræbe efter lykken:

http://politiken.dk/kultur/art6047058/Det-giver-ikke-mening-at-stræbe-efter-lykken.-Så-risikerer-vi-bare-at-miste-den

#lykke #værdier #mening

Psykolog Nørrebro